Portfolio

Diensten portfolio:

  1. Tactisch/strategische positionering van uw HR functie: via advies en/of interim management uw HR functie (door)ontwikkelen naar een tactisch en strategisch partner voor management en directie.
  2. Cultuurverandering: toewerken naar begrip, acceptatie en enthousiasme voor de gewenste bedrijfscultuur, zich uitend in concrete rolinvulling en verantwoordelijkheden van uw medewerkers.
  3. Strategische Personeelsplanning: plan opstellen en managen/begeleiden van de acties voor een toekomstbestendige ontwikkeling en samenstelling van uw personeelsbestand.
  4. Herstructurering personeelsbestand: in afstemming met uw directie, ondernemingsraad en/of vakbond(en) toewerken naar een toekomstbestendige personeelsopbouw, met onderscheid naar vaste kern, flexibele schil en projectmatig werk.
  5. Operationele professionalisering: via advies en/of interim management uw operationele HR processen kosten-efficiënt en eenvoudig inrichten op basis van bestaande, geautomatiseerde standaarden.
  6. Coaching: een inspirerende sparring partner die je helpt je focus helder te krijgen en een eerlijke spiegel die je helpt blokkades te herkennen en hanteren, zowel persoonlijk als bedrijfsmatig.
  7. Begeleiding bij ontslag: persoonlijke ondersteuning en juridisch advies bij aangekondigde beëindiging van uw arbeidsovereenkomst.