Algemene voorwaarden

Via onderstaande link kunt u de pdf downloaden met de algemene voorwaarden die op iedere offerte  en overeenkomst van/met HR-om.nl van toepassing zijn.

HR-om.nl -algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Deze algemene voorwaarden zijn ongewijzigd van toepassing sinds 1 mei 2018.